Dr. Jarosław Szuta

Implantolog – Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie, od 2005 roku w Jamadent.

Specjalizuje się w:

  • Implantologia
  • Protetyka
  • Chirurgia
  • Implantoprotetyka