STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Stomatologia zachowawcza obejmuje podstawowe i najczęściej wykonywane czynności związane z leczeniem zębów. Najbardziej podlegające zmianą są materiały stosowane do wypełnień. Obecnie wykorzystuje się nowoczesne wypełnienia kompozytowe drobnocząsteczkowe. Kolejną z wstępujących technik jest kompozyt płynny, tak zwany flow.

Stomatologia zachowawcza

  • Nowoczesne wypełnienia
  • Prawidłowe odbudowanie zęba
  • Leczenie stanów zapalnych miazgi
  • Odbudowa zniszczonych zębów
  • Estetyka wypełnień, bruzdy, guzki
  • Diagnostyka chorób miazgi
  • Diagnostyka radiologiczna
  • Leczenie kanałowe
  • Rekonstrukcja zwarcia